Latin – Københavns Universitet 
Latin på Københavns Universitet

Faget Latin omfatter først og fremmest studiet af sproget og den latinske litteratur, men det er samtidig hele den antikke kultur, man fordyber sig i.

Faget hører til under SAXO-Instituttet.

→ Læs om forskningen på instituttet.

→ Find kontaktoplysninger på alle ansatte, ledelsen, studievejledningen, studienævnet og pressekontakt.

Vil du læse Latin

Bacheloruddannelse
Læs om Latin på universitetets studievalgsportal.

Tilvalg/meritkurser
Se tilvalgs- og sidefagskurser i fakultetets tilvalgskatalog.

Kandidatuddannelser
Læs om kandidatuddannelsen i Latin.

Efter- og videreuddannelse
Læs Latin på Åbent Universitet.

Er du studerende på Latin

Her kan du finde studievejledning, eksamensinfo m.m.:

→ Bachelorstuderende (også tilvalg)

→ Kandidatstuderende (også tilvalg)

Studieordninger

Find fagets studieordninger i oversigten på Det Humanistiske Fakultets hjemmeside.